С един от най-талантливите и известни български творци – скулпторът Георги Чапкънов


Използването на снимки, видео или текст от сайта, без писменото разрешение на автора, е строго забранено. Copyright © 2014 Петър Пешев